Χρήσιμα έντυπα

Έντυπο δικαιολόγησης απουσιών [docx | pdf]

Έντυπο συμμετοχής μαθητή σε εκδρομές-επισκέψεις [docx | pdf]

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 [docx | pdf]

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) [pdf]

Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτό ή βίντεο στην σχολική ιστοσελίδα (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) [pdf]

Ενημερωτικό σημείωμα – Φόρμα συγκατάθεσης γονέα για την υπηρεσία G Suite for Education του σχολείου [pdf

© 2016 | Γυμνάσιο Αρμενίου με Λυκειακές Τάξεις | Σχεδίαση & Υλοποίηση: Γιώργος Νικολαΐδης

el
en_GB el