Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων στην Πληροφορική της Γ’ Λυκείου

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δημοσίευσε στον δικτυακό του τόπο ενδεικτικές λύσεις για τις ασκήσεις που περιλαμβάνονται στο βιβλίο μαθητή με το συμπληρωματικό υλικό για την πρόσθετη διδακτέα-εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Πληροφορικής της Γ’ Λυκείου.

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων

Comments are closed.

© 2016 | Γυμνάσιο Αρμενίου με Λυκειακές Τάξεις | Σχεδίαση & Υλοποίηση: Γιώργος Νικολαΐδης

el
en_GB el