Ώρες ενημέρωσης γονέων

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών μπορούν να επισκέπτονται το σχολείο για ενημέρωση κάθε Τρίτη και Πέμπτη, τις ώρες που φαίνονται στην κατάσταση που ακολουθεί. Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να ενημερωθούν από συγκεκριμένους καθηγητές και άλλες ημέρες μετά από συνεννόηση με τη διεύθυνση του σχολείου ή τους ίδιους τους διδάσκοντες.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.