Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου

Το ωρολόγιο πρόγραμμα που εφαρμόζεται στις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις των Ημερήσιων Γυμνασίων, σύμφωνα με την ΥΑ 93381/Δ2/7-6-2016, ΦΕΚ 1640/τ. Β ́/9-6-2016, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 121072/Δ2/22-7-2016, ΦΕΚ 2449/τ. Β ́/9-8-2016 και αφορά την ονομασία του μαθήματος της Γεωγραφίας σε Γεωλογία – Γεωγραφία και τη διδασκαλία της Ιταλικής Γλώσσας που θα διδάσκεται (παράλληλα με τη Γαλλική και τη Γερμανική) στα Γυμνάσια στα οποία οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ34 είναι οριστικά τοποθετημένοι.

orologiogymnasio

© 2016 | Γυμνάσιο Αρμενίου με Λυκειακές Τάξεις | Σχεδίαση & Υλοποίηση: Γιώργος Νικολαΐδης

el
en_GB el