Νέες οδηγίες διδασκαλίας Φυσικής και Χημείας της Γ’ Λυκείου

Νέες οδηγίες (με ημερομηνία 8/10/2019) για τη διαχείριση της διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Φυσικής και Χημείας της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́ και Δ ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020, οι οποίες αντικαθιστούν τις προηγούμενες (με ημερομηνία 16/9/2019).

Δείτε τις νέες οδηγίες εδώ

Comments are closed.

© 2016 | Γυμνάσιο Αρμενίου με Λυκειακές Τάξεις | Σχεδίαση & Υλοποίηση: Γιώργος Νικολαΐδης

el
en_GB el