Μηχανογραφικό δελτίο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2017

Αναρτήθηκε στον επίσημο ιστοχώρο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το μηχανογραφικό δελτίο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2017. Υπενθυμίζεται ότι η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μετά το πέρας των εξετάσεων και με οδηγίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα με τα μηχανογραφικά 2017 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Comments are closed.

© 2016 | Γυμνάσιο Αρμενίου με Λυκειακές Τάξεις | Σχεδίαση & Υλοποίηση: Γιώργος Νικολαΐδης

el
en_GB el