Οδηγίες μαθημάτων

Σχολικό έτος 2019-2020

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Λυκείου

 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά - Στοιχεία Θεατρολογίας - Μουσική) στην Α’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019–2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών) στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019–2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019–2020 - Λήψη
 • Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Βιολογίας της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́ και Δ ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Φυσικής της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́ και Δ ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Διαχείριση της Διδακτέας - Εξεταστέας ύλης της Χημείας της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́ και Δ ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και των Αρχαίων Ελληνικών στη Γ ́ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ ́ και Δ ́ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́ και Δ ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Εφαρμογές Πληροφορικής» και «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019–2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019–2020 - Λήψη
 • Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Πληροφορικής της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Κοινωνιολογίας και της Ιστορίας της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Συμπληρωματικές οδηγίες διδασκαλίας της Κοινωνιολογίας της Γ' τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Υποστηρικτικό υλικό: Μέρος 1, Μέρος 2, Μέρος 3, Μέρος 4 
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του Ελεύθερου Σχεδίου και του Γραμμικού Σχεδίου στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Συμπληρωματικές οδηγίες για τα μαθήματα Ιστορία, Πολιτική Παιδεία, Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία, Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών και Φυσική Αγωγή του Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Συμπληρωματικές οδηγίες για τη διδασκαλία και αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων της Γ' Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Γυμνασίου

 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019–2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019–2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Καλλιτεχνικά - Μουσική) στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος
  2019-2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Συμπληρωματικές οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα της Ιστορίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη (συνημμένα: Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου)
Σχολικό έτος 2018-2019

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Λυκείου

 • Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Ιστορία, Θρησκευτικά, Πολιτική Παιδεία, Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία, ΒΑΚΕ, ΙΚΕ, Κοινωνιολογία, Φυσική Αγωγή Γενικού Λυκείου - Λήψη
 • Οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών στις Α' και Β' τάξεις Λυκείου - Λήψη
 • Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Καλλιτεχνική Παιδεία, Ιστορία της Τέχνης, Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο στο Γενικό Λύκειο - Λήψη
 • Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος "Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες" των Α' και Β' τάξεων Λυκείου - Λήψη
 • Οδηγίες διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στο Γενικό Λύκειο - Λήψη
 • Οδηγίες διδασκαλίας των Φιλολογικών μαθημάτων των Α' και Β' τάξεων Λυκείου - Λήψη
 • Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών των Α' και Β' Λυκείου - Λήψη
 • Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Πληροφορικής των Α', Β' και Γ' Λυκείου - Λήψη
 • Εξεταστέα-Διδακτέα ύλη πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ' Λυκείου για το έτος 2019 - Λήψη

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Γυμνασίου

 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018–2019 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018–2019 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του διδακτικού μαθήματος: Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Καλλιτεχνικά - Μουσική) στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018-2019 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018–2019 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2018–2019 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018–2019 - Λήψη

© 2016 | Γυμνάσιο Αρμενίου με Λυκειακές Τάξεις | Σχεδίαση & Υλοποίηση: Γιώργος Νικολαΐδης

Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Elazığ escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Kütahya escort Mardin escort Adıyaman escort Ordu escort Silifke escort Şehitkamil escort Karahayıt escort Tekirdağ mutlu son