Οδηγίες μαθημάτων

Σχολικό έτος 2019-2020

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Λυκείου

 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά - Στοιχεία Θεατρολογίας - Μουσική) στην Α’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019–2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών) στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019–2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019–2020 - Λήψη
 • Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Βιολογίας της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́ και Δ ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Φυσικής της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́ και Δ ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Διαχείριση της Διδακτέας - Εξεταστέας ύλης της Χημείας της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́ και Δ ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και των Αρχαίων Ελληνικών στη Γ ́ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ ́ και Δ ́ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́ και Δ ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Εφαρμογές Πληροφορικής» και «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019–2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019–2020 - Λήψη
 • Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Πληροφορικής της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Κοινωνιολογίας και της Ιστορίας της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Συμπληρωματικές οδηγίες διδασκαλίας της Κοινωνιολογίας της Γ' τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Υποστηρικτικό υλικό: Μέρος 1, Μέρος 2, Μέρος 3, Μέρος 4 
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του Ελεύθερου Σχεδίου και του Γραμμικού Σχεδίου στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Συμπληρωματικές οδηγίες για τα μαθήματα Ιστορία, Πολιτική Παιδεία, Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία, Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών και Φυσική Αγωγή του Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Συμπληρωματικές οδηγίες για τη διδασκαλία και αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων της Γ' Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Γυμνασίου

 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019–2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019–2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Καλλιτεχνικά - Μουσική) στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος
  2019-2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη
 • Συμπληρωματικές οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα της Ιστορίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήψη (συνημμένα: Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου)
Σχολικό έτος 2018-2019

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Λυκείου

 • Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Ιστορία, Θρησκευτικά, Πολιτική Παιδεία, Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία, ΒΑΚΕ, ΙΚΕ, Κοινωνιολογία, Φυσική Αγωγή Γενικού Λυκείου - Λήψη
 • Οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών στις Α' και Β' τάξεις Λυκείου - Λήψη
 • Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Καλλιτεχνική Παιδεία, Ιστορία της Τέχνης, Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο στο Γενικό Λύκειο - Λήψη
 • Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος "Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες" των Α' και Β' τάξεων Λυκείου - Λήψη
 • Οδηγίες διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στο Γενικό Λύκειο - Λήψη
 • Οδηγίες διδασκαλίας των Φιλολογικών μαθημάτων των Α' και Β' τάξεων Λυκείου - Λήψη
 • Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών των Α' και Β' Λυκείου - Λήψη
 • Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Πληροφορικής των Α', Β' και Γ' Λυκείου - Λήψη
 • Εξεταστέα-Διδακτέα ύλη πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ' Λυκείου για το έτος 2019 - Λήψη

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Γυμνασίου

 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018–2019 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018–2019 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του διδακτικού μαθήματος: Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Καλλιτεχνικά - Μουσική) στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018-2019 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018–2019 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2018–2019 - Λήψη
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018–2019 - Λήψη

© 2016 | Γυμνάσιο Αρμενίου με Λυκειακές Τάξεις | Σχεδίαση & Υλοποίηση: Γιώργος Νικολαΐδης

el
en_GB el