Επικαιροποίηση ενημέρωσης για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με νέα εγκύκλιο τροποποιεί και συμπληρώνει τις προωθούμενες αλλαγές στο Γυμνάσιο που αναφέρονταν σε προηγούμενη εγκύκλιο. Συγκεκριμένα, οι αλλαγές αφορούν:

  • τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις
  • το βαθμό τελικής επίδοσης
  • την αξιολόγηση μαθητών που προέρχονται από ξένα σχολεία
  • την ανακεφαλαιωτική εξέταση στο μάθημα της “Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας”
  • την αξιολόγηση στις ξένες γλώσσες
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Comments are closed.

© 2016 | Γυμνάσιο Αρμενίου με Λυκειακές Τάξεις | Σχεδίαση & Υλοποίηση: Γιώργος Νικολαΐδης

el
en_GB el