Μαθητές με δικαίωμα συμμετοχής στις ενδοσχολικές εξετάσεις Λυκείου

Με την πράξη 54/10-5-2017 του συλλόγου διδασκόντων κρίθηκε επαρκής η φοίτηση των μαθητών και μαθητριών των λυκειακών τάξεων του σχολείου.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

 

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.