Επιμορφωτική συνάντηση Διδασκόντων τα Αρχαία Ελληνικά στη Γ’ τάξη του Λυκείου με θέμα τη διδασκαλία του μαθήματος με αξιοποίηση των νέων Φακέλων Υλικού

To ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας διοργανώνει επιμορφωτική συνάντηση των φιλολόγων (ΠΕ02) που διδάσκουν το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στη Γ’ Τάξη του Λυκείου σε επιμορφωτική συνάντηση την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα από 09:00 έως 13:00, στο 6ο ΓΕΛ Λάρισας (Καραολή Δημητρίου 1 & 1ης Μεραρχίας – Λάρισα).

Το περιεχόμενο της συνάντησης αφορά:
α) σύντομη παρουσίαση του νέου «παραδείγματος» διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. Παράδειγμα με βάση τις πρώτες ενότητες από το υλικό του φακέλου. Συζήτηση για τις διδακτικές πρακτικές. Εντοπισμός προβλημάτων, δυσκολιών, νέων προοπτικών.
β) εργαστήριο σε ομάδες με σκοπό να παραχθεί από τους συμμετέχοντες διδακτικό σχέδιο για ενότητα δικής τους επιλογής. Συζήτηση για τις δυνατότητες εφαρμογής του νέου «παραδείγματος». Εντοπισμός
προβλημάτων, δυσκολιών, νέων προοπτικών. Ενδεικτικά παραδείγματα κριτηρίων αξιολόγησης.

Comments are closed.

© 2016 | Γυμνάσιο Αρμενίου με Λυκειακές Τάξεις | Σχεδίαση & Υλοποίηση: Γιώργος Νικολαΐδης

el
en_GB el