Διδακτέα-εξεταστέα ύλη πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ 2018

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση με την οποία καθορίζεται η εξεταστε?α  υ?λη  για το ε?τος 2018 για τα μαθη?ματα που εξετα?ζονται Πανελλαδικα? για την εισαγωγη? στην Τριτοβα?θμια Εκπαι?δευση αποφοι?των Γ ? τα?ξης Γενικου? Λυκει?ου και  Δ ? τα?ξης του Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου.

didaktea_yli

Comments are closed.

© 2016 | Γυμνάσιο Αρμενίου με Λυκειακές Τάξεις | Σχεδίαση & Υλοποίηση: Γιώργος Νικολαΐδης

el
en_GB el