Υπεύθυνοι τμημάτων

ΤάξηΟνοματεπώνυμο Υπεύθυνου/ης Εκπαιδευτικού
Α' ΓυμνασίουΠαπαδημητρίου Σταυρούλα
Β' ΓυμνασίουΤασούλα Μαρία
Γ' ΓυμνασίουΠαπαγεωργίου Ιωάννα
Α' ΛυκείουΜουλατζίκου Ευαγγελία
Β' ΛυκείουΤσιρώνη Ευφροσύνη
Γ' ΛυκείουΣακελλαρίου Δημήτριος
Αρμοδιότητες υπεύθυνου εκπαιδευτικού τμήματος

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων ορίζονται στην αρχή της σχολικής χρονιάς με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Έχουν τη γενική ευθύνη του τμήματος και το οργανώνουν σε μαθητική κοινότητα με βάση τις αρχές της δημοκρατικής διοίκησης και σύμφωνα με το καταστατικό των Μαθητικών Συμβουλίων
 • Παρακολουθούν τη διαγωγή, την επιμέλεια, την επίδοση και την τακτική φοίτηση των μαθητών σ' όλα τα μαθήματα
 • Συνεργάζονται στενά με τους διδάσκοντες στο τμήμα και διερευνούν σε συνεργασία με το Συμβούλιο του τμήματος θέματα που έχουν σχέση με την επιμέλεια, την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών του και φροντίζουν για τη λήψη συλλογικών αποφάσεων για βελτίωση των μαθητών σ' αυτούς τους τομείς
 • Κατανέμουν αρμοδιότητες και ευθύνες στους μαθητές του τμήματος (επιμελητής, επιτροπή καθαριότητας και εξωραϊσμού της αίθουσας, επιτροπή εκδηλώσεων κλπ)
 • Οργανώνουν συσκέψεις των γονιών των μαθητών, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή, στις οποίες συζητούνται θέματα αγωγής, πειθαρχίας και προόδου των μαθητών

Επιπλέον είναι υπεύθυνοι για:

 • Τον έλεγχο πληρότητας των ατομικών φακέλων των μαθητών (αίτηση - υπεύθυνη δήλωση - τίτλος εγγραφής - φωτοαντίγραφο ταυτότητας, πιστοποιητικό γέννησης - 2 φωτογραφίες).
 • Τη συμπλήρωση ατομικού δελτίου και την τήρηση των καρτελών κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά
 • Την επαλήθευση του τίτλου εγγραφής (εκτός και αν ο τίτλος ήρθε υπηρεσιακά).
 • Την προετοιμασία - ενημέρωση του Βιβλίου φοίτησης.
 • Τον ορισμό απουσιολόγων και επιμελητών.
 • Την καταχώρηση απουσιών από το ημερήσιο δελτίο στο βιβλίο φοίτησης.
 • Την ενημέρωση γονέων - κηδεμόνων με υπηρεσιακό σημείωμα, μόλις οι απουσίες του μαθητή φθάσουν συνολικά τις 30. Όταν ξεπεραστούν οι 30 απουσίες, ενημέρωση γίνεται κάθε πρώτο 5ήμερο του μήνα για τις απουσίες του προηγούμενου μηνός. (Χρήσιμη είναι η ύπαρξη αντιγράφων)
 • Στο τέλος κάθε τετραμήνου αθροίζονται οι απουσίες και καταχωρούνται στο ατομικό δελτίο του μαθητή ύστερα από πράξη του συλλόγου.
 • Συντάσσουν, σφραγίζουν, υπογράφουν και επιδίδουν τα ατομικά δελτία προόδου στους γονείς και κηδεμόνες.
 • 'Έκδοση βεβαιώσεων για στρατολογική χρήση ή άλλη χρήση μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου που πρωτοκολλείται.
 • Καταχώρηση στο ατομικό δελτίο του κάθε μαθητή των ωριαίων αποβολών ή άλλων ποινών ή διακρίσεων εάν υπάρχουν. Στις αποβολές ελέγχουν αν είναι καταχωρημένες στο βιβλίο ποινών και σημειώνουν δίπλα στην ποινή Ω.Α. για ωριαία αποβολήΗ.Α. για ημερήσια αποβολή και Α για πολυήμερη αποβολή. 
 • Οι υπεύθυνοι της Γ΄ τάξης συγκεντρώνουν τα πιστοποιητικά γέννησης και τις φωτογραφίες των μαθητών και συντάσσουν στο τέλος του έτους τα απολυτήρια των μαθητών του τμήματός τους.

© 2016 | Γυμνάσιο Αρμενίου με Λυκειακές Τάξεις | Σχεδίαση & Υλοποίηση: Γιώργος Νικολαΐδης

Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Elazığ escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Kütahya escort Mardin escort Adıyaman escort Ordu escort Silifke escort Şehitkamil escort Karahayıt escort Tekirdağ mutlu son